Menu
0 Comments

Piatek 8 marca 2019
Sex / Work Strike2019
Godz. 19:00 Leicester Square

W Miédzynarodowy Dzień Kobiet strajkujemy przeciwko seksistowskim i rasistowskim regulacjom prawnym, które kryminalizują prace seks workerów, narażając tym samym ich życie i zdrowie na niebezpieczeństwo. 8-go marca odmówimy wykonywania każdej pracy, zarówno tej za którą otrzymujemy wynagrodzenie, jak również tej nieodpłatnej, wykonywanej przez nas w domu, bez której nasze rodziny, wspólnoty oraz społeczeństwo, w którym żyjemy, nie byłoby w stanie funkcjonować.

Strajkujemy, aby zażądać dekryminalizacji – niezbędnej by tworzyć kolektywy pracownicze, zapewnić wzajemne bezpieczeństwo, jak również wywalczyć polepszenie warunków pracy.

Wiele z pracowniczek i pracowników obawiają się niepewnej sytuacji na rynku pracy, a migranci i migrantki utraty prawa do zarobkowania na skutek Brexitu. Niskie wynagrodzenia, cięcia zasiłków społecznych, i prekarność rynku pracy zmusiły wielu z nas do seks worku. Państwo, zamiast złagodzić surowe traktowanie i politykę zastosowało sankcje dyscyplinarne wobec seks workerów.  

Policja przeprowadziła naloty na miejsca pracy, strip cluby i prywatne mieszkania – skonfiskowano zarobione pieniądze. Grożono nam, niektórych z nas aresztowano, a nawet deportowano z Wielkiej Brytanii. Traktowano nas jak ofiary, które należy ‘wyzwolić dla naszego dobra’, jednocześnie lekceważąc nasze własne zeznania na temat prawdziwej przemocy, jakiej doświadczamy.  

W zeszłym roku striptizerki i striptizerzy w całym kraju podjęli działania zmierzające ku zakładaniu związków zawodowych, by stawić czoła eksploatacji i nieuczciwym pracodawcom. Odnieśliśmy wiele sukcesów.

Opowiadając własne historie, walczymy o poprawę warunków pracy i poszanowanie naszej godności. Strajkujemy przeciwko kryminalizacji i delegalizacji pracy seks workerów pod pozorem obrony praw kobiet. Razem stawiamy opór prawu, które karze nas za próby zarabiania na życie. Zachęcamy seks workerów na całym świecie do organizowania się w grupy i wspólne tworzenie nowych sposobów protestu, dostępnych również dla tych, którzy z przyczyn finansowych nie mogą wziąć wolnego dnia.

Kryminalizacja pracy seks workerów to część patriarchalnego, klasowego systemu, który dzieli kobiety na “dobre” i “złe”. Kobiety, które nie sprzedają seksu również są opresjonowane poprzez naszą ekspolatację. Dlatego wzywamy wszystkie feministki i feministów do wsparcia naszego strajku 8-go marca!  

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: